Podmínky BC PNP programu pro rok 2019

PODMÍNKY BC PNP PROGRAMU PRO ROK 2019

Rychlá fakta:

 1. BC PNP systém je point-based a kompetitivní, tzn. že každý kandidát dostane body na základě předem určených faktorů. Pouze uchazeči s nejvyšším skóre dostanou pozvánku k žádosti o BC PNP.
 2. Maximálně lze dosáhnout 200 bodů. Z toho až 60 bodů lze získat za skill level Vaší job offer (čím vyšší skill level, tím více bodů), maximálně 50 bodů za výši Vaší mzdy (čím vyšší mzda, tím více bodů), maximálně 10 bodů za místo Vašeho zaměstnání (čím odlehlejší místo, tím více bodů), až 15 bodů za počet let praxe, až 17 bodů pak za nejvyšší dosažené vzdělání a maximálně 30 bodů za výsledky jazykového testu. 
 3. Poplatek je $700. 
 4. Pozvánka k žádosti o BC PNP ještě negarantuje schválení žádosti. 
 5. Registrace v BC PNP poolu je platná 12 měsíců.
 6. Od obdržení pozvánky máte 30 dní na podání BC PNP žádosti.
 7. Kandidáti s platnou Express Entry provinční nominací mají značnou výhodu. Získají totiž 600 bonusových bodů v Express Entry poolu, čímž prakticky mají pozvánku k žádosti o trvalý pobyt v kapse.

Základní obecné podmínky BC PNP programu

 1. Musíte mít nabídku zaměstnání na plný úvazek na dobu neurčitou.
 2. Musíte mít potřebnou kvalifikaci k výkonu dané práce.
 3. Zaměstnavatel Vám musí nabídnout kompetitivní mzdu odpovídající standardům pro danou pozici ve Vašem regionu. Zároveň také musíte splnit požadavky na minimální příjem v BC.
 4. Spadá-li Vaše pozice pod skill level B, C nebo D, musíte absolvovat jazykový test (CELPIP, IELTS nebo TEF) s dosaženou úrovní minimálně CLB 4. Spadá-li Vaše pozice pod skill level 0 nebo A, jazykový test není povinný, BC PNP si však vyhrazuje právo si test dodatečně vyžádat. Musíte prokázat, že Vaše nominace přinese ekonomický benefit pro BC.
 5. Vaše nominace musí provincii přinést ekonomické výhody.
 6. Váš zaměstnavatel musí mít trvalou pobočku v BC, mít alespoň 5 zaměstnanců na plný úvazek (Metro Vancouver) nebo 3 zaměstnance na plný úvazek (zbytek BC). Musíte být klasickým zaměstnancem, nikoliv kontraktorem.
 7. Váš zaměstnavatel musí splnit podmínku inzerce na domácím trhu.

Specifické podmínky pro jednotlivé podkategorie:

Skilled Workers (skill level 0, A nebo B)

 • Minimálně 2 roky placené praxe na stejné nebo velmi podobné pozici, na kterou je Vaše job offer + vzdělání v oboru, je-li to požadavek NOC.
 • Je-li Vaše práce v regulovaném povolání, musíte splňovat požadavky přijetí do příslušné regulační komory. 

Tech Pilot (pouze pro žadatele spadající pod 32 kličových technických povolání):

 • Minimálně 2 roky placené praxe na stejné nebo velmi podobné pozici, na kterou je Vaše job offer + vzdělání v oboru, je-li to požadavek NOC.
 • Platná nabídka práce v jednom z 32 kličových technických povolání.
 • Je-li Vaše práce v regulovaném povolání, musíte splňovat požadavky přijetí do příslušné regulační komory. 
 • Žadatelé pod Tech Pilot kategorií obdrží pozvánky k žádosti o BC PNP každý týden a jejich žádost bude vyřízena prioritně. 

Health Care Professionals

 • Minimálně 2 roky placené praxe na stejné nebo velmi podobné pozici, na kterou je Vaše job offer + vzdělání v oboru, je-li to požadavek NOC.
 • Je-li Vaše práce v regulovaném povolání, musíte splňovat požadavky přijetí do příslušné regulační komory. 

International Graduates

 • Musíte mít titul, diplom nebo certifikát z uznávané kanadské univerzity/college. Certifikáty a diplomy ze soukromých škol nejsou akceptovány. Studium musí trvat minimálně 8 měsíců (dva semestry). 
 • O BC PNP musíte zažádat nejpozději do 2 let od ukončení studia.
 • O BC PNP musíte zažádat nejpozději do 2 let od ukončení studia.
 • Musíte mít nabídku práce na plný úvazek na dobu neurčitou. Nabídka práce musí být na pozici vyžadující univerzitní nebo college vzdělání. Pokud Vaše nabídka práce spadá pod skill level C nebo D, Váš zaměstnavatel musí prokázat, že v budoucnu postoupíte na skill level 0, A nebo B.

International Post-Graduates

 • Musíte mít magisterský nebo doktorský titul z univerzity/college z BC. Vaše studium musí být v oboru přírodních věd, zdravotních věd nebo věd aplikovaných. 
 • O BC PNP musíte zažádat nejpozději do 2 let od ukončení studia.
 • Musíte prokázat, že máte v úmyslu trvale pobývat v BC. 

 Entry Level and Semi-Skilled

 • Musíte mít minimálně 9 měsíců praxe na plný úvazek v jedné z následujících oblastí: Cestovní ruch a pohostinství, Dálkoví řidiči, Potravinářství.
 • Pro svého zaměstnavatele musíte pracovat po celou dobu procesu Vaší žádosti o BC PNP a PR.
 • Dálkoví řidiči musí mít alespoň 2 roky praxe v oboru za poslední 3 roky.
 • Musíte mít ukončenou střední školu.
 • Musíte splnit licenční požadavky na danou pozici.

NorthEast Pilot Project

 • Musíte pracovat na jakékoli pozici spadající pod skill level C nebo D, která není součástí Entry Level and Semi-Skilled programu.
 • Musíte mít minimálně 9 měsíců praxe na plný úvazek na dané pozici.
 • Musíte mít ukončenou střední školu.

Express Entry BC PNP

 • Musíte se kvalifikovat alespoň pod jednou federální kategorií a být zaregistrovaní v Express Entry poolu na federální úrovni.
 • Splnit požadavky alespoň jedné z těchto BC PNP Express Entry kategorií - Skilled worker, Health care professional, International graduate nebo International post-graduate.
 • Splnit minimální jazykové požadavky daného federálního programu.
 • Kandidáti s platnou Express Entry provinční nominací mají značnou výhodu. Získají totiž 600 bonusových bodů v Express Entry poolu, čímž prakticky mají pozvánku k žádosti o trvalý pobyt v kapse.

Pozvánky k žádosti o BC PNP 

Kvóta pro rok 2019: není prozatím známa

Pokud dosáhnete následujícího skóre ve Vaší kategorii, BC PNP Vám garantuje pozvání v nejbližším losování ve Vaší kategorii:

 • Skilled Worker – 135 bodů
 • International Graduate – 105 bodů
 • Entry Level Semi Skilled – 95 bodů
 • Northeast Pilot Project – 95 bodů
 • Express Entry Skilled Worker – 135 bodů
 • Express Entry International Graduate – 105 bodů 

Přestože Vám stejně jako žádná jiná společnost nemůže úspěch Vaši žádosti zaručit, můžeme Vám garantovat, že pro její úspěch uděláme maximum. Důkazem našich důkladných znalostí v této oblasti je naše prozatím 100% úspěšnost v BC PNP žádostech za dobu existence naší společnosti.