Podmínky pro udělení kanadského občanství

Současné podmínky pro zisk občanství

  • Žadatel musí být v Kanadě přítomen jako držitel trvalého pobytu po dobu alespoň 3 let (1095 dní) v posledních 5 letech předcházejících podání žádosti.
  • Každý den strávený v Kanadě před získáním trvalého pobytu se počítá jako půl dne, maximálně lze takto započítat jeden rok. 
  • Pouze žadatelé mezi 18-54 musí složit jazykový test z angličtiny či francouzštiny.
  • Pouze žadatelé mezi 18-54 musí složit znalostní test.
  • Žadatel musí před podáním žádosti podat daňová přiznání v Kanadě alespoň v 3 letech z posledních 5 let.
  • Dobu strávenou v Kanadě v podmínce nelze započítat do doby fyzicky strávené v Kanadě. 
  • Žadatelům, kteří jsou v podmínce, nemůže být uděleno kanadské občanství a nemohou skládat přísahu.
  • Úředníci zpracovávající žádosti o občanství mají právo zabavit falešné dokumenty, které jsou součástí žádosti o občanství.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pomůžeme Vám připravit kompletní žádost o občanství, včetně vyplnění samotných formulářů, tabulky fyzické přitomnosti a shromáždění všech doplňujících dokumentů. Díky naši perfektní znalosti Zákona o občanství si můžete být jisti, že Vaše žádost bude připravena precizně. Před odesláním se ujistíme, že Vaše žádost je kompletní, zcela bezchybná a propracovaná do nejmenších detailů, čímž snížíme riziko toho, že obdržíte tzv. Citizenship Residential Questionnaire, jenž může Vaši žádost pozdržet i o několik let. Díky bohatým zkušenostem s prípravou žádostí o občanství a znalosti Zákona o občanství sahající za oficiální Checklist si jsme vědomi nejčastějších chyb, které žadatelé dělají, a dokážeme se jim tedy úspěšně vyhnout. 

Žádost za Vás kompletně připravíme a odešleme. Odesláním žádosti však naše práce nekončí – po celou dobu procesu Vám budeme k dispozici a jako Vaši oficiální zástupci za Vás budeme řešit všechny případné komplikace s imigračním úřadem IRCC. Ve velmi nepravděpodobném případě, že budete i přes veškerou vyzvání k vyplnění Residential Questionnaire Vám budeme při jeho vyplňování plně k dispozici (za dodatečný poplatek).

Užitečné linky

Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Oficiální studijní průvodce)

Vzorové testové otázky

Připravte se na Vaši Citizenship ceremony

Text přísahy

Přísahy ve Vašem okolí

Text kanadské hymny