Express Entry

Express Entry je kvalifikovaný imigrační systém pro zpracování žádostí o trvalý pobyt. Každému kandidátovi je přiděleno skóre v 1200 bodové stupnici a je hodnocen oproti ostatním kandidátům. Minimální hraniční skóre je pravidelně určováno.

IRCC zavedlo 1. ledna nový systém zpracování žádostí přes Canadian Experience Class (CEC), Federal Skilled Trades Program (FSTP) a Federal Skilled Worker Program (FSWP).

 Minimum entry criteria:

  1. Splnit požadavky alespoň jedné výše zmíněné kategorie.
  2. Úspěšně absolvovat test z angličtiny nebo francouzštiny (IELTS/CELPIP/TEF) – vztahuje se na všechny kategorie.
  3. Nechat si uznat své zahraniční vzdělání jednou z předem určených organizací – povinné pro žadatele přes FSWP, dobrovolné pro žadatele přes CEC a FSTP.
  4. Vytvořit si Express Entry profil.

Každý uchazeč, jenž splňuje minimální požadavky, získá po založení Express Entry profilu odpovídající počet bodů. Zohledňují se pracovní zkušenosti, jazykové dovednosti, vzdělání i věk. Nejvyšší možné dosažené skóre je 1 200. Nutné je mít na paměti, že zařazení do Express Entry poolu ještě negarantuje pozvání k žádosti o trvalý pobyt.

 Další možnosti, jak zvýšit své skóre:

  • Labour Market Impact Assessment (LMIA) nebo platnou job offer;
  • Nominace od Vaší provincie nebo teritoria.

Kandidáti s platnou Express Entry provinční nominací mají značnou výhodu. Získají totiž 600 bonusových bodů v Express Entry poolu, čímž prakticky mají pozvánku k žádosti o trvalý pobyt v kapse.

Kandidáti s platnou nabídkou práce v kategorii NOC 00 získají 200 bonusových bodů a kandidáte s platnou nabídkou práce v kategorii NOC 0, A nebo B získají navíc 50 bodů. Při splnění následujících podmínek není již pro získání těchto bonusových bodů potřeba platné LMIA.

  • Musíte mít platnou nabídku práce alespoň na 1 rok od zaměstnavatele uvedeného na Vašem pracovním povolení.
  • Musíte pro zaměstnavatele uvedeného na Vašem pracovním povolení pracovat po dobu alespoň 1 roku na plný úvazek (či ekvivalent částečného úvazku); 
  • Musíte mít platné pracovniho povolení spadající pod jednu z těchto výjimek z LMIA - international agreement, federal-provincial agreement nebo Canadian interests category.

Rychlá fakta

Spuštění Express Entry systému: 1. ledna 2015

Nejnižší minimální skóre (všechny kategorie): 413 (31. května 2017)

Nejnižší minimální skóre (FSTP kategorie): 199 (26. května 2017)

Nejvyšší minimální skóre: 886

Celkový počet losování z Express Entry poolu: 168

Doba zpracování žádosti: méně než 6 měsíců

Cut-off scores

Minimální požadované skóre kleslo z téměř 900 bodů (leden 2015) na zhruba 450 bodů v březnu 2015. Skóre se poté pohybovalo na škále od 450 do 500 bodů po zbytek 2015 a v průběhu celého 2016. V poslední době pozorujeme nový trend, kdy se Express Entry zaměřuje na kandidaty, kteří jsou již v Kanada.