Zdravotní pojištění pro účastniky IEC

Jednou z podmínek získání pracovního povolení přes Working Holidays, Young Professionals či Co-op program je mít dopředu zřízené cestovní zdravotní pojištění na celou dobu trvání IEC pracovního povolení. Přestože většina provincií nabízí za různých podmínek získání provinčního zdravotního pojištění i držitelům IEC, je i tak potřeba předložit cestovní zdravotní pojištění na celou délku trvání programu. Toto pojištění musí pokrýt nejen náklady na zdravotní péči a hospitalizaci, ale také připadnou repatriaci z Kanady do země vašeho původu. Právě repatriace těla v případě úmrtí není provinčním zdravotním pojištěním kryta a z tohoto důvodu je provinční pojištění pro účely IEC nedostatečné.

Při příletu do Kanady musíte být na vyžádání schopni předložit důkaz o adekvátním cestovním pojištění CBSA úředníkovi. Někteří benevolentnější úředníci sice potvrzení o zdravotním pojištění vidět nechtějí, nicméně určitě nedoporučujeme na toto spoléhat. V případě, že nemáte platné cestovní zdravotní pojištění na celý rok, Vám v horším případě může být vstup do Kanady odepřen zcela, v tom lepším Vám může být pracovní povolení vydáno pouze na dobu trvání cestovního zdravotního pojištění.

Závěrem mějte prosím na paměti, že pokud Vám bude pracovní povolení vydáno na kratší dobu než 1 rok z důvodu nedostatečného zdravotního pojištění, nebudete mít dle nových pravidel možnost si toto povolení později prodloužit, ani když si zdravotní pojištění doplatíte dodatečně.