IEC programy v roce 2019

ZAŽIJTE KANADU

Zažijte Kanadu je program umožňující mladým lidem z České a Slovenské republiky mezi 18-35 lety získat pracovní povolení v Kanadě až na dva roky (po jednom roku ve dvou různých kategorií). Vybírat lze ze třech různých kategorií:

Working Holidays Visa (WHV) 

 • Získáte otevřené pracovní na jeden rok, které Vám umožní pracovat pro libovolného zaměstnavatele v Kanadě. 
 • Nepotřebuje nabídku práce.
 • Musíte mít trvalý pobyt v ČR a splnit výše zmíněný věkový limit. 

Young Professionals (YP)

 • Získáte uzavřené pracovní na jeden rok.
 • Potřebuje nabídku práce od kanadského zaměstnavatele v NOC 0, A nebo B.
 • Musíte mít trvalý pobyt v ČR a splnit výše zmíněný věkový limit. 

International CO-OP (Internship)

 • Získáte uzavřené pracovní na jeden rok.
 • Potřebuje nabídku práce od kanadského zaměstnavatele v NOC 0, A nebo B ve svém oboru studia či úzce příbuzném oboru.
 • Musíte být registrování na vysoké či vyšší odborné škole v ČR.
 • Musíte mít trvalý pobyt v ČR a splnit výše zmíněný věkový limit. 

Zvyšte své express entry scóre

Počínaje 19. 11. 2016 mají držitelé Young Professionals pracovního povolení a International Co-op pracovního povolení s platnou nabídkou práce v kategorii NOC 00 možnost získat 200 bonusových bodů a kandidáte s platnou nabídkou práce v kategorii NOC 0, A nebo B získají navíc 50 bodů, splní-li následující požadavky:

 1. Musíte mít platnou nabídku práce alespoň na 1 rok od zaměstnavatele uvedeného na Vašem pracovním povolení.
 2. Musíte pro zaměstnavatele uvedeného na Vašem pracovním povolení pracovat po dobu alespoň 1 roku na plný úvazek (či ekvivalent částečného úvazku); 
 3. Musíte mít platné pracovniho povolení spadající pod jednu z těchto výjimek z LMIA - international agreement, federal-provincial agreement nebo Canadian interests category.

Otevřené pracovní povolení pro partnera

Váš partner či partnerka může získat otevřené pracovní povolení, pokud splníte následující požadavky:

 • Máte pracovní povolení platné alespoň na 6 měsíců;
 • Pracujete na kvalifikované pozici spadající pod NOC 0, A nebo B;
 • Jste manželé nebo v common-law vztahu (tzn. žijete spolu alespoň 1 rok ve společné domácnosti).

Změna zaměstnavatele/pracovní pozice a oprava chyby v pracovním povolení

Jak je zmíněno výše, Young Professionals a International Co-Op pracovní povolení jsou omezené na zaměstnavatele a jejich držitelé tedy nemohou pracovat pro jiného zaměstnavatele než mají uvedené na svém pracovním povolení. V určitých situacích však lze zaměstnavatele/povolání na pracovním povolení změnit. Vyřizujeme také opravu pracovního povolení v připadě, že bylo povolení vydáno na špatnou pozici případně bylo výdáno na kratší dobu než jeden rok.

Coastal Immigration Ltd. nabízí plné zastupování ve všech výše zmíněných žádostech. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.