Labour Market Impact Assessment (LMIA)

Po roce stráveném v Kanadě v rámci programu Working Holidays spousta z Vás zatouží zůstat v zemi javorového listu déle. Většina z nás se ocitne před otázkou"Jaké jsou mé možnosti?" is the single most important question you will face. You may be lucky enough to be from a country whose citizens are either eligible to apply for the Young Professionals Work Permit or for the Working holiday visa multiple times. These work permits are relatively easy to obtain however not everybody is eligible to apply. Many of you might, therefore, find yourselves in a situation where the feared LMIA (Labour Market Impact Assessment) remains your only option. So what does the term “LABOUR MARKET IMPACT ASSESSMENT (LMIA)” stand for, how to obtain it and what is it good for?

LMIA je dokument, který opravňuje kanadského zaměstnavatele zaměstnat cizince. Tento dokument je potřeba přiložit k většině žádostí o pracovní povolení. Výjimkami, které udává zákon, se v tomto článku zabývat nebudeme. Obecně platí, že LMIA potřeba je.  

O LMIA koluje velké množství mýtů a pověr, které mohou zcela zbytečně odradit zájemce už na počátku. Podmínky pro získání LMIA se v posledních dvou letech sice značně zpřísnily, ani dnes však není pozitivní LMIA nemožné získat.

Pokud se tedy Váš zaměstnavatel rozhodne, že by si Vás rád ponechal i po skončení Vašeho současného pracovního povolení, pravděpodobně se vyřizování LMIA nevyhne.

Základem je začít vše řešit s dostatečným předstihem. Celkový čas potřebný pro zisk LMIA se může lišit, lze ho však výrazně zkrátit zvolením správné pobočky ESDC. Pro úspěch žádosti je důležité splnit veškeré požadavky. Například inzerovat danou pracovní pozici po dobu alespoň 4 týdnů. Inzerát musí obsahovat příslušné náležitosti: nabídku kompetitivní mzdy a pracovní podmínky shodné s podmínkami kanadských zaměstnanců, včetně záruky, že zaměstnání zahraničního pracovníka nijak výrazně neovlivní řešení probíhajících pracovních sporů. Mějte na paměti, že Váš případ může být pro spoustu zaměstnavatelů první zkušeností s žádostí o LMIA. Nespoléhejte proto tedy na jejich znalosti podmínek ESDC a imigračních zákonů. Dost často o nich totiž nemají ani potuchy.

Podstata LMIA je jednoduchá – v případě, že na danou pozici není zaměstnavatel schopen přijmout Kanaďana nebo člověka s trvalým pobytem v Kanadě (tzv. Permanent resident – PR) má možnost zaměstnat cizince. To znamená, že zaměstnavatel se nejdříve musí snažit pozici obsadit Kanaďanem nebo PR a až poté, co neuspěje, může podat žádost o LMIA. Musí prokázat dostatečnou snahu zaměstnat Kanaďana/PR, jelikož úkolem úředníků je chránit kanadský trh před přebytkem zahraničních pracovníků a udržet míru nezaměstnanosti na co nejnižší úrovni. Z toho důvodu bývají LMIA žádosti posuzovány velmi přísně.

Získáním pozitivního LMIA si často otevíráte cestu k trvalému pobytu v Kanadě. Nabídka práce na kvalifikovanou pozici na základě LMIA Vám totiž přidá 50 - 200 bonusových bodů v Express Entry. Vzhledem k tomu, že hranice potřebná k vybrání z Express Entry poolu od spuštění Express Entry téměř neklesla, nabídka práce na kvalifikovanou pozici na základě LMIA nebo PNP je jedinou garancí obdržení pozvánky k žádosti o trvalý pobyt. Protože Vám LMIA může otevřít dveře do Kanady, je nezbytné, aby ji zaměstnavatel nepodcenil.

6 důležitých poznatků o LMIA:

  • LMIA Vám přidá 50 (zaměstnání spadajíci pod skupinu 00) nebo 200 (zaměstnání spadající pod skupinu 0, A nebo B) bonusových bodu do Express Entry.
  • Zaměstnavatelé musí za každou LMIA žádost zaplatit poplatek $ 1 000.
  • Pozice jsou rozděleny do dvou kategorií – pozice s vysokou mzdou (nabízená mzda je srovnatelná či vyšší než průměrná mzda v dané provincii) nebo nízkou mzdou (nabízená mzda je nižší než mediam mzda v dané provincii).
  • Pokud má zaměstnavatel 10 a více zaměstnanců, pak zahraniční pracovníci s nízkou mzdou nemohou tvořit více než 10% všech zaměstnanců.
  • V oblastech, kde je míra nezaměstnanosti 6 % a vyšší, nelze žádat o LMIA na vybrané nekvalifikované pozice v oblasti ubytovacích služeb, stravovacích služeb a maloobchodního prodeje.
  • Pracovní povolení na základě pozitivního LMIA na pozici s nízkou mzdou je vydáváno maximálně na jeden rok, na pozici s vysokou mzdou maximálně na dva roky.
  • Vybraná povolání spadají pod 10denní zrychlené procesování žádosti.

Jak Vám můžeme pomoci?

LMIA žádosti podáváme pravidelně, proto víme, co je k získání pozitivního rozhodnutí potřeba. LMIA formuláře se velmi často mění a udělat kritickou chybu při jejich vyplňování je pro nezkušené žadatele velmi snadné. Pravidelně si doplňujeme své znalosti návštěvami kurzů celoživotního profesionálního vzdělávání, jež se týkají přímo LMIA. Proto se můžeme pochlubit dokonalou znalostí LMIA pravidel a předpisů. Tyto znalosti aplikujeme k maximalizování Vašich šancí na získání pozitivního rozhodnutí.

Přestože Vám stejně jako žádná jiná společnost nemůže úspěch Vaši žádosti zaručit, můžeme Vám garantovat, že pro její úspěch uděláme maximum. Důkazem našich důkladných znalostí v této oblasti je naše velmi vysoká úspěšnost v LMIA žádostech za dobu existence naší společnosti.