Nová výjimka z požadavku na poskytnutí biometrických údajů pro žadatele o trvalý pobyt

22. září 2020 Kanada oznámila novou výjimku z poskutnutí biometrickích údajů pro žadatele o trvalý pobyt, kteří v minulosti poskytli biometrické údaje při jiné žádosti.

Kvůli koronavirové pandemii (COVID-19) byla od 27. března 2020 většina středisek služeb sběru biometrických údajů uzavřena. Až 90 středisek po celé zemi se však postupně začalo znovu otevírat v červenci 2020, stále není jisté, kdy se služba v Kanadě a v zámoří obnoví a bude znovu plně fungovat.

To vyvolalo velké znepokojení mezi žadateli o trvalý pobyt, jejichž žádosti nelze dokončit, protože tito lidé nebyli schopni splnit požadavek dodání biometrických údajů.

IRCC si je vědomo dopadu, který mělo toto přerušení služby na žadatele v Kanadě i mimo ni. Žadatelé o trvalý pobyt, kteří již v minulých 10ti letech poskytli své biometrické údaje v rámci jiné žádosti, jsou proto nyní od této povinnosti osvobozeni.