Oficiální překlady dokumentů pro imigrační účely do Kanady

Dle pravidel Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC) musí být ke každému dokumentu včetně rejstříku trestu, rodného listu atd., který není v angličtině či francouzštině, připojen oficiální překlad do jednoho z těchto jazyků. Překlady od rodinných příslušníků, přátel či samotných žadatelů IRCC neakceptuje.

Všechny kanadské úřady, tedy i IRCC, preferují překlady provedené certifikovanými překladateli, kteří jsou členy provinčních asociací překladatelů (v BC viz www.stibc.orgv Albertě viz www.atia.ab.cav Ontariu viz www.atio.on.canebo www.cttic.org což je federální regulační organizace, kde lze dohledat všechny překladatele z všech provinčních asociací). Překladatelské asociace mají na svých webových stránkách vyhledávací funkci podle jazykové kombinace, kterou potřebujete. Certifikace v rámci překladatelských asociací je zárukou kvality, etického jednání a jistoty akceptování těchto překladů ze strany IRCC. Certifikovaní překladatelé musejí složit zkoušky v příslušné jazykové kombinaci plus zkoušky ze zásad etického chování, ke kterým patří například ochrana důvěrných informací klientů a jejich technologické zabezpečení.

Překlady vyhotovené mimo Kanadu jsou přijímány kanadskými úřady jen v některých případech, a to za podmínky ověření notářem příslušné země, tzv. affidavitu, jenž musí být v angličtině. Při využívání překladatelských služeb od nečlenů provinčních asociací překladatelů je dle naší zkušenosti potřeba velké obezřetnosti co se týče kvality překladů, jelikož přesný překlad může být pro Vaši žádost klíčový. Další alternativou, která vznikla vzhledem k nedostatku certifikovaných překladatelů v neobvyklých jazycích je certifikace konzulátem příslušné země. Možnost certifikace konzulárním razítkem však neznamená, že pracovník konzulátu má jakoukoliv kvalifikaci jako překladatel.

Hledáte-li kvalitního překladatele z češtiny nebo slovenštiny do angličtiny či obráceně, můžeme na základě letitých zkušeností doporučit certifikovanou překladatelku Hanu Kučerovou -www.kucerovatranslation.comemail hkucerova@telus.net, která je členem asociace překladatelů v BC. Paní Hana poskytuje jak elektronické překlady, které jsou vhodné pro všechny online žádosti, včetně Express Entry, Working Holidays, Young Professionals atd. a jsou dodány prostřednictvím ,e-mailu, tak papírové překlady, které jsou vhodné pro všechny papírové žádosti, včetně Family Sponsorship, PNP atd. a jsou dodány poštou. Velkou výhodou je, že obvykle jsou překlady hotové do dvou pracovních dnů + její služby mohou využít klienti nejen z celé Kanady, ale i mimo Kanadu.