Trvalý pobyt

Kanada nabízí více než 60 imigračních programů, pod kterými lze požádat o trvalý pobyt. Pro úspěch Vaší žádosti je podstatné, abyste si zvolili program, který bude nejvíce vyhovovat Vašim potřebám a dovednostem. Díky naší perfektní znalosti všech federálních i provinčních imigračních kategorií Vám pomůžeme zvolit tu, která nejlépe odpovídá Vašemu profilu.

Osoby s trvalým pobytem mají mnoho stejných práv jako kanadští občané:

  • Osoby s trvalým pobytem mají mnoho stejných práv jako kanadští občané:
  • nárok na většinu sociálních dávek,
  • ochranu pod kanadským zákonem a pod kanadskou Listinou práv a svobod.

  Osoby s trvalým pobytem však nemohou:

  • volit,
  • kandidovat ve volbách,
  • žádat o určitá státní zaměstnání, která vyžadují vysoký stupeň bezpečnostní prověrky.
  • získat pas

Abyste si svůj trvalý pobyt udrželi, musíte v Kanadě žít alespoň dva roky z pěti. Pokud tento požadavek nesplníte, můžete o trvalý pobyt přijít.

Kanada nabízí mnoho imigračních kategorií, přes které lze imigrovat:

Express Entry

Provinční nominace

Sponzorování rodiny

Osoby samostatně výdělečně činné

Investoři

Pečovatelé

Uprchlíci